Thanh Nga, Út Bạch Lan, Thanh Hương, Hữu Phước, Minh Chí & Ba Túy