Sugat Dhanvijay, Shubham Singh Rajput & Sumedha Karmahe