Mủn Gỗ

Official videos

Follow this artist

About this artist

Chào bạn, đây là kênh Sao Cờ Lao chính thức của Mủn Gỗ (tập chơi rock).

Để có thể hỏi han nhiều hơn, bạn có thể liên lạc với chúng mình qua:
Gmail: [email protected]
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/bannhac.mungo
Instagram: https://www.instagram.com/bannhac.mungo/